Her viser vi deg hvordan du hekler fellinger med stavmasker.

Videotips! Klikk på “Innstillinger” (det lille tannhjulet under videoen ⚙) for å skifte språk på undertekstene. Du kan også justere hastigheten, hvis du har bruk for å se teknikken i et saktere tempo.

I videoen over kan du se hvordan man hekler to stavmasker sammen.

En felling med stavmasker forkortes stm fell. 

Sånn hekler du en felling med stavmasker

  1. Kast garnet rundt nålen, sett nålen inn i masken og trekk en løkke ut. Du har nå tre løkker på nålen.
  2. Kast garnet rundt nålen og trekk løkken gjennom to løkker på nålen, så du har to løkker igjen.
  3. Kast garnet rundt nålen, sett nålen inn i den neste masken og trekk en ny løkke ut. Du har nå fire løkker på nålen.
  4. Kast garnet rundt nålen og trekk løkken gjennom to løkker på nålen, så du har tre løkker igjen på nålen.
  5. Kast garnet rundt nålen og trekk løkken gjennom alle tre løkkene på nålen.

Du har nå heklet to stavmasker sammen!