Fastmasken blir du fort gode venner med. Det er nemlig en av de mest essensielle maskene når det kommer til hekling. Vi veileder deg med video og bilder her.

[Video]

Videotips! Klikk på “Innstillinger” (det lille tannhjulet under videoen ⚙) for å skifte språk på undertekstene. Du kan også justere hastigheten, hvis du har bruk for å se teknikken i et saktere tempo.

En fastmaske forkortes fm. Det er en av de maskene man bare skal kunne.

Sånn hekler du en fastmaske

  1. Sett heklenålen inn i den andre masken etter nålen.
  2. Før garnet om nålen og trekk garnet gjennom løkken. Nå har du to løkker på nålen.
  3. Før garnet om nålen igjen og trekk garnet gjennom begge løkkene på nålen.
  4. Nå har du laget en fastmaske!

Fortsett med samme teknikk for å lage flere fastmasker.